سال 1392


 
فراخوان شناسایی سرمایه گذار پروژه مطالعات ,تهیه , نصب, راه اندازی و پشتیبانی پارکومتر ثابت وسیار
شماره فراخوان:3/92/21       تاریخ نوبت اول:18/08/92        تاریخ نوبت دوم: 25/08/92              تاریخ پایان فراخوان:  05/09/92  
سرمایه گذار گرامی
         مدیریت امورسرمایه گذاری ومشارکت شهرداری آبادان درنظرداردبا مشارکت بخش خصوصی (جذب سرمایه گذار) نسبت به احداث وراه اندازی شهربازی به شرح وشرایط مندرج دراسناد فراخوان اقدام نماید.متقاضیان واجد شرایط می توانند ازتاریخ نشرآگهی نوبت دوم به مدت ده روزکاری به آدرس مدیریت امورسرمایه گذاری واقع آبادان – میدان طیب – ساختمان مستقر در سازمان آتش نشانی – مدیریت امور سرمایه گذاری جهت دریافت وهمچنین تسلیم اسنادوسایر مدارک لازم مراجعه نمایند.
مشخصات پروژه:
-    نام پروژه: مطالعات ,تهیه , نصب, راه اندازی و پشتیبانی پارکومتر ثابت وسیار
-    محل پروژه: آبادان – سطح شهر
-    منطقه پروژه: مناطق سه گانه با توجه به مطالعات ترافیکی و حمل ونقل هر منطقه
-    مساحت کل عرصه پروژه:------
شرح مشارکت پروژه:
         نوع مشارکت: مشارکت به روش B.O.T (ساخت،بهره برداری،انتقال)
        توضیحات:پس ازدوره بازگشت سرمایه تمامی پروژه باکاربری وکاربرد زمان بهره برداری وبدون عیب ونقص به شهرداری انتقال می یابد.
آورده طرفین:
      آورده سرمایه گذار: تامین اعتبار مالی و ریالی پروژه ازمرحله طراحی،ساخت واجرا،بهره برداری , پشتیبانی بدون قید وشرط تا  زمان انتقال به شهرداری
آورده سرمایه پذیرشهرداری:زمین + عوارض
فراخوان شناسایی سرمایه گذار پروژه شهربازی
شماره فراخوان:3/92/21       تاریخ نوبت اول:18/08/92        تاریخ نوبت دوم: 25/08/92              تاریخ پایان فراخوان:  05/09/92  
سرمایه گذار گرامی
         مدیریت امورسرمایه گذاری ومشارکت شهرداری آبادان درنظرداردبا مشارکت بخش خصوصی (جذب سرمایه گذار) نسبت به احداث وراه اندازی شهربازی به شرح وشرایط مندرج دراسناد فراخوان اقدام نماید.متقاضیان واجد شرایط می توانند ازتاریخ نشرآگهی نوبت دوم به مدت ده روزکاری به آدرس مدیریت امورسرمایه گذاری واقع آبادان – میدان طیب – ساختمان مستقر در سازمان آتش نشانی – مدیریت امور سرمایه گذاری جهت دریافت وهمچنین تسلیم اسنادوسایر مدارک لازم مراجعه نمایند.
مشخصات پروژه:
-    نام پروژه:طراحی ,احداث وراه اندازی شهربازی وسایر امکانات
-    محل پروژه:آبادان – پارک بازسازی جنب پل کابلی امام رضا(ع)
-    منطقه پروژه: منطقه یک
-    مساحت کل عرصه پروژه:53/67841 متر مربع
شرح مشارکت پروژه:
         نوع مشارکت: مشارکت به روش B.O.T (ساخت،بهره برداری،انتقال)
        توضیحات:پس ازدوره بازگشت سرمایه تمامی پروژه باکاربری وکاربرد زمان بهره وری وبدون عیب ونقص به شهرداری انتقال می یابد.
آورده طرفین:
      آورده سرمایه گذار: تامین اعتبار مالی و ریالی پروژه ازمرحله طراحی،ساخت واجرا،بهره برداری تازمان   انتقال به شهرداری
آورده سرمایه پذیرشهرداری:زمین + عوارض

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری آبادان می باشد. |هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد | پشتیبانی : سازمان فناوری اطلاعات شهرداری آبادان